Demareiden eteläiset kaupunkivaikuttajat koolla Vantaalla – kaupunkipoliittinen ohjelma seuraavaan hallitusohjelmaan

Ajankohtaista

Sosialidemokraattiset kunnallisjärjestöt vaativat, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulee konkreettinen kaupunkipoliittinen ohjelma. Kaupunkien erityiskysymykset, kuten kaupungistumisen ja kasvun luomat investointipaineet, toimiva liikennepolitiikka ja joukkoliikennne, kohtuuhintainen asuminen, kestävät ilmastopoliittiset ratkaisut, maahanmuutto sekä syrjäytymisen ja eri asuinalueiden eriytymisen haasteet edellyttävät konkreettisia avauksia ja toimenpiteitä seuraavassa hallitusohjelmassa.

Kunnallisjärjestöt kävivät keskustelun eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin alustuksen pohjalta ja ehdottavat Kahdeksan kohdan kaupunkipoliittisen ohjelman konkreettisiksi sisällöiksi mm.

  1. Lisätään voimakkaasti kohtuuhintaista asuntotuotantoa parantamalla ARA -tuotannon ehtoja mm. pudottamalla omavastuukorko pysyvästi 1 %
  2. Kaupungistuminen edellyttää toimivaa joukkoliikennettä. Moninkertaistetaan suurten kaupunkien joukkoliikennetuki ja käynnistetään kasvua ja kaupungistumista tukevat raideliikennehankkeet.
  3. Maankäyttö ja rakennuslain uudistuksessa varmistetaan kuntien mahdollisuuden vastata ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin maankäytössä.
  4. Koulutuksen tasa-arvon parantamiseksi kaksinkertaistetaan peruskoulujen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetut erityisavustukset ja palautetaan peruskoulujen ns. tasa-arvo-rahat.
  5. Turvataan ammatillisen koulutuksen aloituspaikat kaupungeissa luopumalla aloituspaikkojen luvanvaraisuudesta ja varmistetaan koulutuksen laatu nostamalla ammatillisen koulutuksen rahoituksen tasoa vähintään 10 %.
  6. Lisätään kaupunkien vastuuta työllisyyden hoidossa. Jatketaan ja laajennetaan työllisyyden kuntakokeiluja.
  7. Uudistetaan valtionosuusjärjestelmä huomioimaan paremmin vieraskielisen väestön määrä ja palvelutarve sekä tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista.
  8. Pidetään kuntien osuus yhteisöveron tuotosta vähintään nykytasolla.

Sosialidemokraattien Helsingin, Espoon, Turun, Tampereen, Kotkan, Porin, Lahden ja Vantaan kunnallisjärjestöjen edustajat kokoontuivat Vantaalla 28.-29.9. yhteisten neuvottelupäivien merkeissä. Neuvottelupäivillä keskusteltiin kaupunkipolitiikasta ja tutustuttiin mm. Vantaan Energian jätevoimalaan.

 

Lisätietoja:

Vantaan demareiden puheenjohtaja Taina Ala-Nikkola p. 040 5068599

 

Kuva: Vexi Toivonen