Budjettiriihestä vauhtia Uudenmaan kehitykselle

Ajankohtaista

Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisen metropolialueen kehitykselle saadaan lisävauhtia ja uusia pitkälle tulevaisuuteen kantavia mahdollisuuksia, kun vuosikymmeniä suunniteltu lainsäädäntö metropolihallinnosta vihdoin toteutuu.

Hajanaisen päätöksenteon kokoaminen vaaleilla valittavan metropolivaltuuston suojaan, edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista, tehostaa koko seudun maankäyttöä sekä sujuvoittaa liikkumista.

Budjettiriihessä tehdyt useat asumiseen ja liikenteeseen liittyvät päätökset, liitettynä budjetin työllisyyttä edistäviin ratkaisuihin, parantavat alueen yritysten toimintaedellyksiä sekä tuovat helpotusta etenkin alueen pieni- ja keskituloisille seudun asukkaille.

Budjetin myötä useat Uudenmaan Sosialidemokraattien esillä pitämät pullonkaulat avautuvat, joka näkyy suoraan ihmisten arjessa.  

Valtion satsauksella uusiin liikennehankkeisiin, perusväylänpitoon, infraan sekä sitoutumisella länsimetron ja pisara-radan rahoitukseen on suoraan alueen työllisyyttä ja kehittymistä edistävä vaikutus.