Alueiden komitea on tärkeä osa Euroopan unionin paikallisdemokratiaa

Ajankohtaista,Kannanotot

Tiedote. Julkaistu: 13.02.2018, 10:48

Alueiden komitea on tärkeä osa Euroopan unionin paikallisdemokratiaa

 

Alueiden komitean keravalainen jäsen ja Uudenmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja Anne Karjalainen hämmästelee eurooppaministeri Sampo Terhon kannanottoa Euroopan unionin alueiden komitean lakkauttamisesta.

 

– Euroopan unionin alueiden komitea antaa Euroopan alueille ja kaupungeille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n päätöksentekoon ja varmistaa, että paikallisten viranomaisten ja päättäjien näkökulmat  ja tarpeet otetaan huomioon. Tällaisia aloja ovat muun muassa maahanmuutto, koulutus, työllisyys, sosiaalipolitiikka, alueellinen yhteistyö, tutkimus ja kehitys, liikenne, energia ja ilmastonmuutos.

 

”Koska isot yhteiskunnalliset haasteet ovat rajat ylittäviä, Euroopan tasolla tehtävä yhteistyö tulee lisääntymään, mikä tulee huomioida uusia maakuntia perustettaessa.” Karjalainen muistuttaa.

 

Subsidiariteettiperiaatteen eli läheisyysperiaatteen  mukaan julkisen vallan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä. Alueiden komitean merkittäväin tehtävä on valvoa läheisyysperiaatteen toteutumista ja tuoda kuntien tarpeet Euroopan unionin päätöksentekoon.

 

”Nyt kun Euroopan unionia kehitetään, on varmistettava, että myös tulevaisuudessa  läheisyysperiaate toteutuu ja kuntien tarpeet huomioidaan  Euroopan unionin aloitteissa ja lainsäädännössä.” Karjalainen toteaa.

 

Lisätietoja: Anne Karjalainen, gsm +35850530744, karjalainen.m.anne@gmail.com

 

Alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista kuten kunta-alaa koskevista direktiiveistä. Alueiden komiteassa on 350 jäsentä Euroopan unionin kaikista jäsenmaista. Suomen valtuuskunnassa on 8 jäsentä sekä Ahvenanmaan edustaja.
www.cor.eu

 

Rehtori Anne Karjalainen on keravalainen valtuutettu (sd) ja Uudenmaan Sosialidemokraattien puheenjohtaja. EU Alueiden komitean jäsen hän on ollut vuodesta 2009.