Yleistä

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.4.2021

Kuntavaalien SDP-ehdokashankinnasta ja asettelusta vastaavat kunnissa kunnallisjärjestöt tai niiden tehtäviä hoitavat paikallistoimikunnat tai yhdistykset.

Yleistä vaaleista

  • Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.
  • Henkilö on vaalikelpoisuus kunnassa määräytyy lähtökohtaisesti samassa aikataulussa kuin henkilön äänioikeuskuntakin eli väestötietojärjestelmässä 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) olevien tietojen mukaan. Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana.
  • Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta julkaisee viimeistään 1.3.2021 (48. päivänä ennen vaalipäivää) kuulutuksen, jossa ilmoitetaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa ehdokashakemuksia ja ilmoituksia otetaan vastaan.
  • Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 (40. päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.
  • Oikeusministeriö on laatinut ehdokasasettelulomakkeet Word- ja PDF-muodossa.