Äänestäminen aluevaaleissa

23. päivä tammikuuta Suomessa tehdään yksi historian suurimmista päätöksistä, kun aluevaalien tulevat päättäjät on valittu. Näissä vaaleissa ratkaistaan se, missä asetelmissa rakennetaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut hyvinvointialueiden asukkaille.

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Lisätietoa äänestämisestä vaalipäivänä.

ENNAKKOÄÄNESTÄMINEN

Aluevaaleissa on mahdollista äänestää ennakkoon kotimaassa: 12. – 18.1.2022 ja ulkomailla 12. – 15.1.2022. Yleiset ennakkoäänestyspaikat löydät täältä.

ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.