Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomen talouden kirittämiseksi tarvitaan rohkeita uudistuksia ja reippaita, tulevaisuutta rakentavia investointeja. SDP tarjoaa hallitukselle puoliväliriihen alla eväitä, millä taloustavoitteita on mahdollista saavuttaa ja talouden menopaineisiin voidaan vastata, eikä lisäleikkauksiin tarvitse ryhtyä.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Uusia ajatuksia, näkökulmia, elämyksiä, ravistelua, tietoa ja taitoa. Nautitaan joko diginä tai perinteisesti ja annostellaan runsaalla kädellä - kirjallisuuden ilo kuuluu meille kaikille! Ajatuksia herättävää kirjan ja ruusun päivää!Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Ikäihmisten laadukas hoito ei toteudu tällä hetkellä kaikkialla, ja jopa kaltoinkohtelu on todellinen ongelma. Alalle opiskeleville pitää ensi tilassa palauttaa soveltuvuuskokeet, joka karsii soveltumattomat pois jo pääsykoevaiheessa. Tämän lisäksi on syytä käydä laaja keskustelu siitä, mitä laadukas hoito pitää sisällään. Säästöjä vanhustenhoito ei kestä enää ollenkaan.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti, koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan ja tieteen merkitystä kyseenalaistetaan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's March for Science!Sosialidemokraatit SDP

SDPshared video on Instagram

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti ja koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's march for science! #marchforscience #tiedemarssi #tiede #tutkimus #tutkija #tutkijatsosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Miapetra Kumpula-Natri muistuttaa, että sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja voitaisiin korjata EU:sta saatavien tukirahojen avulla. Rahaa pitää vain osata ja viitsiä hakea.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Suomalaisia tutkijoita lähtee ulkomaille entistä enemmän ja yhä harvempi heistä palaa enää Suomeen takaisin. Meillä ei ole varaa tähän - Suomen on panostettava korkeaan osaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Jos mielestäsi Suomella ei ole varaa aivovuotoon ja osaamistason laskuun, jaa viestiä eteenpäin!Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared image on Instagram

Tänään tutustuttiin Areenan lähellä sijaitsevaan, hieman isomman mittakaavan, vastaanottoleiriin. Vanhan lentoaseman alue on muutettu pakolaisten vastaanottokäyttöön. Kuvassa näkyvä vanha baseball-stadion on myös saanut uuden tehtävän. Alueella majoittuu useampi tuhat ihmistä. Koulu- ja terveydenhuoltopalvelut on järjestetty kohtuullisen hyvin.joonarasanen

Uusimaa on hyvinvoinnin ja talouskasvun veturi

Ajankohtaista 07:11

Uudenmaan sosialidemokraattien vaaliohjelma

Uudenmaan merkitys koko Suomen talouden ja työllisyyden kannalta on keskeinen.  Maakunnassamme on kolmasosa maan työpaikoista, ja täällä tuotetaan reilusti yli kolmasosa bruttokansantuotteesta.

Me sosialidemokraatit rakennamme talouskasvua tukevaa maankäyttö- ja kaavoituspolitiikkaa, tehokasta infrastruktuuria, työllistymiseen johtavaa ammatillista koulutusta, hyvää sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä vankkaa yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja etu- ja työmarkkinajärjestöjen kesken.

Meille on tärkeää kohtuuhintaisen asumisen ja joukkoliikenteen turvaaminen, sillä niillä on suuri elinkeino-, työvoima- ja sosiaalipoliittinen merkitys.

Me vaadimme teollisuuden, logistiikkapalvelujen ja työmatkaliikenteen kannalta tärkeiden tie- ja raideliikennehankkeiden nopeaa toteuttamista.

Tuemme ilmastonmuutoksen hallintaan ja ympäristön suojelemiseen erikoistuvan, uusia työpaikkoja luovien teknologian ja energiaratkaisujen kehittämistä kotimaan ja viennin tarpeisiin.

Edellä mainituilla toimilla me sosialidemokraatit edistämme alueemme kasvavan 1,6 -miljoonaisen väestön toimeentuloa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit panostavat kasvuun ja uusiin työpaikkoihin:

 • Luomme uuden, monipuolisemman viennin strategian.
 • Lisäämme julkisia investointeja.
 • Rakennamme uusia kotimaahan sijoittavia rahoitusvälineitä.
 • Tuemme yrittäjien mahdollisuuksia liiketoimintansa kasvattamiseen.
 • Nopeutamme investointien tekemistä ja helpotamme yritysten kasvua haittaavia normeja.
 • Varmistamme kasvuhakuisten yritysten mahdollisuudet kasvaa ja työllistää.
 • Panostamme koulutukseen ja osaamiseen.
 • Vahvistamme kotimarkkinoiden ostovoimaa.
 • Lisäämme asuntorakentamista erityisesti suurissa kaupungeissa.
 • Luomme kasvua ja hyvinvointia koko maassa.
 • Vahvistamme energiaomavaraisuutta ja -tehokkuutta.
 • Kannustamme uuden teknologian nopeaan käyttöönottoon ja soveltamiseen koko yhteiskunnassa.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit parantavat suomalaista työelämää:

 • Vahvistamme työmarkkinoiden tasa-arvoa.
 • Kehitämme nuorisotakuuta edelleen.
 • Estämme työntekijöiden oikeuksien polkemisen ja sopimuskeinottelun.
 • Teemme työelämästä joustavampaa työtä tekevien ehdoilla.
 • Etsimme pysyvästi työkyvyttömille, ikääntyneille työttömille ratkaisun, jolla varmistetaan kunniallinen tie eläkkeelle.
 • Edistämme osatyökykyisten ja eri tavoin vammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua työhön.
 • Puutumme mielenterveysongelmien syihin.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit vahvistavat suomalaista yhteiskuntaa:

 • Huolehdimme koulutuksellisesta tasa-arvosta.
 • Kehitämme verojärjestelmää reilummaksi.
 • Parannamme yksin asuvien ja yksinhuoltajaperheiden asemaa.
 • Kavennamme eriarvoistumisesta johtuvia terveyseroja.
 • Tuemme lapsiperheitä.
 • Puutumme vastentahtoisen yksinäisyyden aiheuttamiin ongelmiin.
 • Tuemme omaishoitajien työtä.
 • Torjumme eläkkeensaajien köyhyyttä.
 • Turvaamme arvokkaan vanhuuden.
 • Takaamme jokaisen oikeuden kulttuuriin.

Lue koko SDP.n vaaliohjelma osoitteessa www.sdp.fi

”Eräänä päivänä vuonna 2040 jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, työhön, toimeentuloon ja hyvinvointiin koko elämänkaaren ajan. Uusimaa toimii kulttuurin, sivistyksen, yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen edelläkävijänä.”