Ajankohtaista

SDPshared video on Instagram

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille! @joonarasanen @nakkalajarvi #taisteluopetuksesta #taisteluamisopetuksesta #amistenasialla #amikset #ammattilainen #koulutus #koulutusleikkaukset #tulevaisuus #osaaminen #suomisosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille!Sosialidemokraatit SDP

sirpa paateroshared tweet on Twitter

Energia-ja ilmastopolitiikassa pitäisi siirtää tavoite ja keskustelu kiertotalouteen jossa osana on puun sivuvirtojen ja kierrätyksen käyttö

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

- Vesien tilan paranemisella olisi suuri merkitys matkailun ja kalastuksen sekä muun virkistystoiminnan lisääntymiseksi. Nyt olisikin pohdittava, että käynnistäisimme 100-vuotiaan Suomen kunniaksi järvien puhdistustalkoot, ehdottaa SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomalaiset kahteen kastiin postin jakelussa? - Ei kiitos! Liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Katja Taimela, Suna Kymäläinen ja Satu Taavitsainen esittävät hylättäväksi hallituksen ajamaa postilakia. Me emme hyväksy kansalaisten eriarvoista kohtelua. Hallituspuolueet jakavat kansan kahteen kastiin, toisille posti viitenä päivänä ja toisille kolmena päivänä viikossa.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Eikö todella alkoholilaista saa kompromissia? Jättää valmistustaparajoitteen ja nostaa prosenttirajaa. Koko hanketta ei kannata haudata.

Ilkka Kantolashared tweet on Twitter

Sivistysvaliokunta kuulee Japanin demokrafiahaasteesta. Hedelmällisyysluku vuonna 2005 1.26. Avioitumattomuus nousussa. Syynä pienet palkat.

Maria Guzeninashared image on Instagram

Espoon valtuuston tämän vaalikauden viimeisen kokouksen kunniaksi viimeinen yhteiskuva valtuuston puheenjohtajistona. Kiitos hyvästä yhteistyöstä Sirpa ja Marika!maria_guzenina

Eero Heinäluomashared tweet on Twitter

Terrori-isku lasten-nuorten konserttiin kertoo poikkeuksellisesta julmuudesta ja elämästä vieraantumisesta. Ajatukset uhreissa ja omaisissa.

Uusimaa on hyvinvoinnin ja talouskasvun veturi

Ajankohtaista 07:11

Uudenmaan sosialidemokraattien vaaliohjelma

Uudenmaan merkitys koko Suomen talouden ja työllisyyden kannalta on keskeinen.  Maakunnassamme on kolmasosa maan työpaikoista, ja täällä tuotetaan reilusti yli kolmasosa bruttokansantuotteesta.

Me sosialidemokraatit rakennamme talouskasvua tukevaa maankäyttö- ja kaavoituspolitiikkaa, tehokasta infrastruktuuria, työllistymiseen johtavaa ammatillista koulutusta, hyvää sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä vankkaa yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja etu- ja työmarkkinajärjestöjen kesken.

Meille on tärkeää kohtuuhintaisen asumisen ja joukkoliikenteen turvaaminen, sillä niillä on suuri elinkeino-, työvoima- ja sosiaalipoliittinen merkitys.

Me vaadimme teollisuuden, logistiikkapalvelujen ja työmatkaliikenteen kannalta tärkeiden tie- ja raideliikennehankkeiden nopeaa toteuttamista.

Tuemme ilmastonmuutoksen hallintaan ja ympäristön suojelemiseen erikoistuvan, uusia työpaikkoja luovien teknologian ja energiaratkaisujen kehittämistä kotimaan ja viennin tarpeisiin.

Edellä mainituilla toimilla me sosialidemokraatit edistämme alueemme kasvavan 1,6 -miljoonaisen väestön toimeentuloa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit panostavat kasvuun ja uusiin työpaikkoihin:

 • Luomme uuden, monipuolisemman viennin strategian.
 • Lisäämme julkisia investointeja.
 • Rakennamme uusia kotimaahan sijoittavia rahoitusvälineitä.
 • Tuemme yrittäjien mahdollisuuksia liiketoimintansa kasvattamiseen.
 • Nopeutamme investointien tekemistä ja helpotamme yritysten kasvua haittaavia normeja.
 • Varmistamme kasvuhakuisten yritysten mahdollisuudet kasvaa ja työllistää.
 • Panostamme koulutukseen ja osaamiseen.
 • Vahvistamme kotimarkkinoiden ostovoimaa.
 • Lisäämme asuntorakentamista erityisesti suurissa kaupungeissa.
 • Luomme kasvua ja hyvinvointia koko maassa.
 • Vahvistamme energiaomavaraisuutta ja -tehokkuutta.
 • Kannustamme uuden teknologian nopeaan käyttöönottoon ja soveltamiseen koko yhteiskunnassa.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit parantavat suomalaista työelämää:

 • Vahvistamme työmarkkinoiden tasa-arvoa.
 • Kehitämme nuorisotakuuta edelleen.
 • Estämme työntekijöiden oikeuksien polkemisen ja sopimuskeinottelun.
 • Teemme työelämästä joustavampaa työtä tekevien ehdoilla.
 • Etsimme pysyvästi työkyvyttömille, ikääntyneille työttömille ratkaisun, jolla varmistetaan kunniallinen tie eläkkeelle.
 • Edistämme osatyökykyisten ja eri tavoin vammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua työhön.
 • Puutumme mielenterveysongelmien syihin.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit vahvistavat suomalaista yhteiskuntaa:

 • Huolehdimme koulutuksellisesta tasa-arvosta.
 • Kehitämme verojärjestelmää reilummaksi.
 • Parannamme yksin asuvien ja yksinhuoltajaperheiden asemaa.
 • Kavennamme eriarvoistumisesta johtuvia terveyseroja.
 • Tuemme lapsiperheitä.
 • Puutumme vastentahtoisen yksinäisyyden aiheuttamiin ongelmiin.
 • Tuemme omaishoitajien työtä.
 • Torjumme eläkkeensaajien köyhyyttä.
 • Turvaamme arvokkaan vanhuuden.
 • Takaamme jokaisen oikeuden kulttuuriin.

Lue koko SDP.n vaaliohjelma osoitteessa www.sdp.fi

”Eräänä päivänä vuonna 2040 jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, työhön, toimeentuloon ja hyvinvointiin koko elämänkaaren ajan. Uusimaa toimii kulttuurin, sivistyksen, yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen edelläkävijänä.”