Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomen talouden kirittämiseksi tarvitaan rohkeita uudistuksia ja reippaita, tulevaisuutta rakentavia investointeja. SDP tarjoaa hallitukselle puoliväliriihen alla eväitä, millä taloustavoitteita on mahdollista saavuttaa ja talouden menopaineisiin voidaan vastata, eikä lisäleikkauksiin tarvitse ryhtyä.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Uusia ajatuksia, näkökulmia, elämyksiä, ravistelua, tietoa ja taitoa. Nautitaan joko diginä tai perinteisesti ja annostellaan runsaalla kädellä - kirjallisuuden ilo kuuluu meille kaikille! Ajatuksia herättävää kirjan ja ruusun päivää!Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Ikäihmisten laadukas hoito ei toteudu tällä hetkellä kaikkialla, ja jopa kaltoinkohtelu on todellinen ongelma. Alalle opiskeleville pitää ensi tilassa palauttaa soveltuvuuskokeet, joka karsii soveltumattomat pois jo pääsykoevaiheessa. Tämän lisäksi on syytä käydä laaja keskustelu siitä, mitä laadukas hoito pitää sisällään. Säästöjä vanhustenhoito ei kestä enää ollenkaan.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti, koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan ja tieteen merkitystä kyseenalaistetaan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's March for Science!Sosialidemokraatit SDP

SDPshared video on Instagram

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti ja koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's march for science! #marchforscience #tiedemarssi #tiede #tutkimus #tutkija #tutkijatsosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Miapetra Kumpula-Natri muistuttaa, että sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja voitaisiin korjata EU:sta saatavien tukirahojen avulla. Rahaa pitää vain osata ja viitsiä hakea.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Suomalaisia tutkijoita lähtee ulkomaille entistä enemmän ja yhä harvempi heistä palaa enää Suomeen takaisin. Meillä ei ole varaa tähän - Suomen on panostettava korkeaan osaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Jos mielestäsi Suomella ei ole varaa aivovuotoon ja osaamistason laskuun, jaa viestiä eteenpäin!Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared image on Instagram

Tänään tutustuttiin Areenan lähellä sijaitsevaan, hieman isomman mittakaavan, vastaanottoleiriin. Vanhan lentoaseman alue on muutettu pakolaisten vastaanottokäyttöön. Kuvassa näkyvä vanha baseball-stadion on myös saanut uuden tehtävän. Alueella majoittuu useampi tuhat ihmistä. Koulu- ja terveydenhuoltopalvelut on järjestetty kohtuullisen hyvin.joonarasanen

Uudenmaan Sosialidemokraatit: Hallituksen panostukset Uudellemaalle murusia

Ajankohtaista 17:38

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirihallitus on erittäin huolissaan hallituksen vähäisistä panostuksista pääkaupunkiseudun tulevaisuuteen ja kasvuun.

Hallituksen kärkihankkeisiin osoittamat varat ovat mitättömiä verrattuna alojen leikkauksiin. Esimerkiksi koulutuksen kärkihankkeeseen on osoitettu 300 miljoonaa euroa. Samaan aikaan hallitus leikkaa opetuksesta, tieteestä ja kulttuurista 1115 miljoonaa euroa.  Uudenmaan Sosialidemokraatit varoittaa, että Tekesiin, yliopistoihin ja koulutukseen ylipäätään kohdistuvat rahoitusleikkaukset leikkaavat tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. – Leikkausten seuraukset tulevat näkymään erityisesti Uudellamaalla. Alue vastaa 40 prosentista koko Suomen kansantaloudesta, piirijärjestön puheenjohtaja Anne Karjalainen toteaa.  Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii, että hallitus julkaisee mahdollisimman pian kärkihankkeiden listauksen, jotta on mahdollista nähdä mitkä hallituksen todelliset panostukset Uudellamaalla ovat.

Toistaiseksi kärkihankkeista julkaistujen tietojen valossa vaikuttaa siltä, että ainoan todellisen panostuksen hallituksen kärkihankkeista saa biotalous, johon osoitettu 300 miljoonaa euroa. Samaan aikaan maataloudesta leikataan muihin aloihin verrattuna vähän, vain 140 miljoonaa euroa. Uudenmaan Sosialidemokraatit on huolissaan hallituksen ylipäätään korkean jalostusarvon teknologialle antamasta vähäisestä huomiosta. Suomi nousee vain korkean jalostusarvon tuotteilla ja osaamisella, joille on kansainvälistä kysyntää. Osaamiseen ja investointeihin panostamisen sijaan hallitus on keskittynyt alentamaan alueen ostovoimaa ja voimistamaan siten taantumaa entisestään. Viimeisimpänä iskuna Uudellemaalle hallitus hautasi pisararadan.

– Uudellamaalla (pois lukien Helsinki) on palvelualojen työntekijöitä noin 85 000. Hallituksen julkaiseman toimenpidepaketin seurauksena palvelualojen työntekijöiden ansiot alenevat 4-6 %, joka tarkoittaa noin 1500 € palkanalennusta vuositasolla. Lisäksi pelkästään julkisella sektorilla työskentelee Uudellamaalla arviolta 100 000 työntekijää, joita hallituksen esittämät leikkaukset koskevat. Eniten leikkaukset satuttavat ympärivuorokautisia laitoksissa työskenteleviä naisvaltaisia aloja, joissa palkat ovat lähtökohtaisesti pienet, painottaa Anne Karjalainen. 

Uudenmaan Sosialidemokraatit muistuttaa Suomen hallitusta siitä, että toimenpidepaketin toteuttamisella on myös inhimillinen hinta. Vuosiansion vähentyessä syntyy ongelmia henkilökohtaisen talouden ylläpidossa. Hallitus on ajamassa pienituloisia työllisiä köyhyyteen.