Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomen talouden kirittämiseksi tarvitaan rohkeita uudistuksia ja reippaita, tulevaisuutta rakentavia investointeja. SDP tarjoaa hallitukselle puoliväliriihen alla eväitä, millä taloustavoitteita on mahdollista saavuttaa ja talouden menopaineisiin voidaan vastata, eikä lisäleikkauksiin tarvitse ryhtyä.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Uusia ajatuksia, näkökulmia, elämyksiä, ravistelua, tietoa ja taitoa. Nautitaan joko diginä tai perinteisesti ja annostellaan runsaalla kädellä - kirjallisuuden ilo kuuluu meille kaikille! Ajatuksia herättävää kirjan ja ruusun päivää!Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Ikäihmisten laadukas hoito ei toteudu tällä hetkellä kaikkialla, ja jopa kaltoinkohtelu on todellinen ongelma. Alalle opiskeleville pitää ensi tilassa palauttaa soveltuvuuskokeet, joka karsii soveltumattomat pois jo pääsykoevaiheessa. Tämän lisäksi on syytä käydä laaja keskustelu siitä, mitä laadukas hoito pitää sisällään. Säästöjä vanhustenhoito ei kestä enää ollenkaan.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti, koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan ja tieteen merkitystä kyseenalaistetaan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's March for Science!Sosialidemokraatit SDP

SDPshared video on Instagram

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti ja koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's march for science! #marchforscience #tiedemarssi #tiede #tutkimus #tutkija #tutkijatsosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Miapetra Kumpula-Natri muistuttaa, että sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja voitaisiin korjata EU:sta saatavien tukirahojen avulla. Rahaa pitää vain osata ja viitsiä hakea.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Suomalaisia tutkijoita lähtee ulkomaille entistä enemmän ja yhä harvempi heistä palaa enää Suomeen takaisin. Meillä ei ole varaa tähän - Suomen on panostettava korkeaan osaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Jos mielestäsi Suomella ei ole varaa aivovuotoon ja osaamistason laskuun, jaa viestiä eteenpäin!Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared image on Instagram

Tänään tutustuttiin Areenan lähellä sijaitsevaan, hieman isomman mittakaavan, vastaanottoleiriin. Vanhan lentoaseman alue on muutettu pakolaisten vastaanottokäyttöön. Kuvassa näkyvä vanha baseball-stadion on myös saanut uuden tehtävän. Alueella majoittuu useampi tuhat ihmistä. Koulu- ja terveydenhuoltopalvelut on järjestetty kohtuullisen hyvin.joonarasanen

Eduskuntavaalien ehdokasasetteluaika Uudellamaalla päättyy 31.5.2014 klo 16.00

Ajankohtaista 09:18

Eduskuntavaalien ehdokasasetteluaika Uudellamaalla päättyy 31.5.2014 klo 16.00, johon mennessä allekirjoitettujen esitysten tulee olla piiritoimistolla (Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki). Esityslomake löytyy täältä: http://uusimaa.sdp.fi/osallistu/lomakkeet

Oikeus asettaa ehdokkaita on puolueosastoilla sekä vähintään viiden asianomaisessa äänestyksessä äänioikeutetun jäsenen muodostamilla valitsijayhdistyksillä (eli valitsijayhdistyksen jäsenten tulee olla Uudenmaan vaalipiirin alueella asuvia SDP:n jäseniä). Puolueosaston jäsen voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen.

Mahdollinen jäsenvaali ehdokkaista käydään elokuun 2014 loppuun mennessä.

Vaalipiirien paikkamäärät vahvistetaan 31.10.2014. Ehdokasasettelun valmistelun lähtökohta on, että Uudeltamaalta valitaan 35 kansanedustajaa.

Jäsenäänestyksen kautta valitaan ehdokkaista 27, FSD nimeää 2-3 ehdokasta ja loput ehdokkaista jätetään piirihallituksen täydennettäväksi jäsenäänestyksen jälkeen. Syyspiirikokous vahvistaa jäsenäänestyksentuloksen.

Jäsenäänestyksessä vaalikelpoinen ja äänioikeutettu on jokainen puolueosaston jäsen, joka on maksanut hänelle kuuluvan jäsenmaksun liittymiskuukaudelta ja sitä seuranneilta äänestystä edeltäneiltä vähintään kolmelta kuukaudelta tai vapautettu jäsenmaksusta tai on vapaajäsen.  Äänioikeusluettelo määräytyy kesäkuun 2014 loppuun  mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden perusteella.

Kansanedustajaehdokkaiden nimeämiseksi järjestettävässä jäsenäänestyksessä puolueosaston jäsen on vaalikelpoinen sekä äänioikeutettu kotipaikkansa perusteella.  Eli henkilö, joka on esimerkiksi Joensuun Työväenyhdistyksen jäsen ja siten Pohjois-Karjalan piirin jäsen, mutta asuu Vantaalla, äänestää Uudenmaan kansanedustajaehdokkaiden jäsenvaalissa. FSD:n jäsenet eivät osallistu jäsenäänestykseen. FSD:n ehdokkaat Uudenmaan ehdokaslistalle tulevat nimetyksi oman kiintiönsä kautta.

Piirihallitus on päättänyt, että nimettyjen ehdokkaiden ehdokasmaksu on 600 euroa. Maksulla katetaan muun muassa yhteistä vaali-ilmoittelua.